Visie

Waarom In verbinding?
Toen ik jong was wilde ik bruggenbouwer worden. De vorm, de kracht, het verbinden van twee werelden en het mogelijk maken van nieuwe wegen spreekt mij aan. Ik ben geen bruggenbouwer geworden in letterlijke zin, maar de symboliek ervan werkt door in mijn benadering van mensen. In mijn werk ga ik met cliënten op zoek naar welke blokkades zij willen overbruggen en ontdekken we samen nieuwe verbindingen en mogelijkheden.

Eerst weer verbinding met jezelf als geheel van lichaam en geest hebben. Om vanuit jezelf de verbinding met de ander aan te kunnen gaan.

Deze naam heb ik gekozen vanuit de ervaring dat ieder slechts kan groeien vanuit verbinding met de ander en met zichzelf. Na vele cursussen en ontmoetingen merk ik dat verbinding steeds opnieuw de basis is waar vanuit ik werk. Contact met elkaar, empathie, mededogen, ruimte voor onderzoek zijn als eerste van belang voor er stappen ondernomen kunnen worden, voor ze gedurfd worden.

De naam In Verbinding reikt ook verder. Willen we tevreden zijn en ons leven richting kunnen geven dan is het van belang verbinding met ons Zelf te hebben. VERBINDING met onze behoeften en zicht op hoe we denken, voelen en doen. Vanuit dit bewustzijn kunnen we keuzes maken.  Deze verbinding is er niet vanzelfsprekend omdat we vaak vastzitten aan oude gedragspatronen. Deze verbinding kan geoefend worden.

Vanuit deze visie geef ik ook relatietherapie of ouder-kind relaties waarbij opnieuw de verbinding en dynamiek tussen hen van groot belang is.