Wie ben ik?

Ik ben Amrah van Til. Als psychologe en coach help ik mensen in het (her)ontdekken van de verbinding tussen lichaam en geest. We streven er samen naar de disbalans op te heffen, waardoor je jouw kracht en kwaliteiten kunt benutten en meer balans en richting ervaart in je leven.

Toen ik jong was wilde ik bruggenbouwer worden. De vorm, de kracht, het verbinden van twee wereld en en het mogelijk maken van nieuwe wegen spreekt mij nog altijd aan. Ik ben geen bruggenbouwer geworden in letterlijke zin, maar de symboliek ervan werkt door in mijn benadering van mensen. In mijn werk ga ik met cliënten op zoek naar welke blokkades zij willen overbruggen en ontdekken we samen nieuwe verbindingen en mogelijkheden.

Belangstelling voor mensen en psychologie werd mij met de paplepel ingegoten; mijn vader is psychotherapeut en mijn moeder orthopedagoog. Van huis uit heb ik zo een persoonlijke en mensgerichte benadering meegekregen. De ervaringen van mensen, hun belevingswerelden en overeenkomsten en verschillen daartussen hebben mij altijd geboeid, de keuze voor Psychologie lag voor de hand.

Ik studeerde in Groningen. Klinische Psychologie vormde een degelijke basis en stevig theoretisch kader. Bij het afronden van de opleiding realiseerde ik me dat ik twee fundamentele onderdelen miste. Ik kende de klachten en behandelingen, maar had weinig ervaring opgedaan met het ontwikkelen van een mensgerichte werkstijl. Ook vond ik dat de manier van behandelen onvoldoende uitging van de eigen wijsheid en kracht van een mens. Ik wilde mijn praktische vaardigheden en kunde verder ontwikkelen.

De opleiding transformationeel coach en trainer was het ontbrekende puzzelstukje. Deze opleiding heeft mij veel praktische werkwijzen en vaardigheden aangereikt om ‘in verbinding’ te zijn met de cliënt. Ook na deze opleiding heb ik mij verder ontwikkeld tot begeleider Hoog Sensitieve Personen (HSP), omdat ik vanuit mijn ervaringsdeskundigheid merk dat juist hier mijn kracht ligt. Ik wil graag een plek bieden voor de HSPer waar hij of zij zich veilig voelt. In eerste instantie ligt de nadruk op het (h)erkennen en accepteren van het eigen HSP zijn. In latere fasen focussen we meer op het verlichten van de lasten, zodat jou eigen persoonlijke kwaliteiten meer tot hun recht kunnen komen.

In mijn werk combineer ik wetenschappelijke inzichten en bewezen methodes met een praktische, open en mensgerichte (holistische) werkwijze. Ik maak gebruik van alle verschillende stromingen die ik mij eigen heb gemaakt, zoals het Rots en Water principe, oplossingsgericht coachen, NLP, Mindfulness, EFT en ACT. Ik blijf me daarin steeds verder ontwikkelen.